LI (Integratie van de levencyclus)

Zachte maar toch zeer effectieve methode die toelaat meerdere trauma's te behandelen. Ik gebruik ze veeleer bij personen die vele moeilijke dingen ervaren hebben, vroege trauma's, in het geval van onveilige hechting of aan het einde van de therapie voor haar uiterst integrerende deugden.

Uitleg overgenomen uit de Franse website van Lifespan Integration :

Lifespan Integration, de Integratie van de Levenscyclus (hierna LI genoemd) is een nieuwe techniek die een snelle genezing mogelijk maakt bij volwassenen die mishandelingen of verwaarlozing ondergaan hebben in de kindertijd.

Deze nieuwe methode is gebaseerd op het aangeboren vermogen van het lichaam en de psyche om zichzelf te genezen. Lifespan Integration maakt gebruik van een psychologische technie genaamd “affect bridge” die gebruikt wordt om te ontdekken welke herinnering verbonden is met het probleem van de patiënt. De therapeut gidst de patiënt door zijn herinnering, en helpt hem, door het aanbrengen van wat nodig is, om deze herinnering op te lossen. Zodra de herinnering is opgelost, brengt de therapeut de patiënt terug naar het heden met behulp van een Tijdslijn bestaande uit opeenvolgende beelden van herinneringen aan het leven van de patiënt. Deze Tijdslijn van herinneringen en beelden bewijst aan het lichaam en de psyche van de patiënt dat de tijd verstreken is en dat leven vandaag anders is. Dit “bewijs” wordt ingeschreven op een dieper niveau dan bij een traditionele gesprekstherapie.

Tijdens een sessie van LI, produceren en visualiseren de patiënten een “film” van hun leven.

Bij de therapie door Integratie van de Levenscyclus, wordt de vooruitgang in de tijd van de patiënt visueel gemaakt, alsof de patiënt een “film” van zijn leven visualiseert. Deze “film” spontaan wordt gegenereerd door het onderbewustzijn van de patiënt en bevat een reeks scènes, met inbegrip van een aantal die gekoppeld zijn aan het huidige probleem. Kijkend naar deze “film” van zijn leven, ziet de patiënt hoe het verleden van invloed blijft op zijn leven en zijn keuzes in het heden. Deze reis door de tijd, van verleden herinneringen tot vandaag, wordt meestal drie tot acht keer per sessie herhaald. Oudere patiënten of degene die een traumatische kindheid hebben ervaren, zullen meerdere repetities van het LI-Protocol nodig hebben voor het reinigen van de hersenafdruk van hun traumatische herinneringen en voor het “herschrijven” van een voor hen meer passend modelleven. Elke herhaling van het Protocol toont de patiënt een andere “film” in beweging. De LI werkt ook met personen die het moeilijk hebben zich hun verleden te herinneren. Tijdens een therapie door LI, zijn patiënten die begonnen zijn met geheugengaten aangaande het verleden, uiteindelijk in staat om de verschillende afleveringen van hun leven tot een samenhangend geheel te verbinden.

Spreken van misbruik in een therapie is niet noodzakelijkerwijs voldoende om over te schakelen naar iets anders.

Het is de therapeuten wel bekend dat volwassenen die mishandelingen of verwaarlozing in de kindertijd ondergaan hebben, jaren van therapie besteden aan het vertellen van hun trauma’s en het uiten van hun emoties over dit onderwerp, terwijl ze worstelen om ze te overwinnen. De reden ervan is dat mensen die getraumatiseerd zijn terwijl hun neurale systeem in volle ontwikkeling was, zich vaak “geformatteerd” voelen, in de zin van een neiging tot het interpreteren van de gebeurtenissen op een negatieve manier. Volwassenen die in hun jeugd vaak werden misbruikt hebben vaak een slecht imago van zichzelf, een interne aanhoudende negatieve dialoog, en chronische anxio-depressieve neigingen. Deze eigenschappen blijven vaak intakt, zelfs wanneer zij er verder in hun leven in geslaagd zijn te ontluiken, en ongeacht het aantal jaren van gespreks-therapie, die ze beleefd hebben.

Volwassenen die in hun jeugd misbruikt werden reageren dikwijls op een stereotiepe, disfunctionele en soms auto-destructieve wijze...

Volwassenen die het slachtoffer geweest zijn van jeugdtrauma’s blijven vaak doorgaan “ge-reactiveerd” te worden in hun huidige leven. Wanneer mensen “ge-reactiveerd” zijn, reageren ze dikwijls met door het verleden getinte gedragingen, die hen in deze situatie niet helpen en die destructief kunnen zijn. Deze auto-destructieve gedragingen, geleidt door traumatische herinneringen, herhalen, maakt dat die persoon zich nog slechter en nog wanhopiger voelt.

Lifespan Integration therapie geneest volledig en in de diepte zonder te her-traumatiseren.

De Integratie van de Levenscyclus is een zeer zachte therapie die tot een diep, neuronaal niveau efficiënt doorwerkt, teneinde de gedragingen beïnvloedt door verleden herinneringen en verouderde defensieve strategieën, te wijzigen. LI therapie helpt bij het opnieuw verbinden van de onaangename emoties en de disfunctionele gedragingen, met de herinneringen aan verleden gebeurtenissen waaruit deze emoties en gedragingen zijn ontstaan. Door deze verbindingen te maken op een diep niveau van het lichaam en de psyche,onstaat de mogelijkheid het neuronale systeem te “herstellen” zodat het meer in harmonie is met de huidige situatie. Deze “herstelling” vindt bij de meeste mensen zeer snel plaats. Na een LI therapie merken de mensen dat ze op situaties met stress spontaan reageren op een manier die overeenkomt met hun leeftijd. Na verschillende LI-sessies, melden de patiënten dat ze zich beter voelden in hun leven, zichzelf beter aanvaardden en meer in staat waren om van hun affectieve relaties te genieten.

Meer informatie : Lifespan Integration website.